Home / Where Buy / Brand shops

Where Buy

Brand shops


Minsk

K.Tzetkin str., 18
K.Tzetkin str., 18

Opening hours: Monday-Friday: 10.00 – 19.00
Saturday: 10.00 – 18.00
Sunday: 10.00 – 17.00
Phone: +375 (17) 226 42 98

Nezavisimosti av., TC "Stolitsa" (1th floor)
Nezavisimosti av., TC "Stolitsa" (1th floor)

Opening hours: пн-вс: 10.00 – 22.00
без выходных
Phone: +375 (17) 289 13 75

Pravdy av., 20
Pravdy av., 20

Opening hours: Monday-Friday: 10.00 – 19.00
Saturday-Sunday: 10.00 – 20.00

Phone: +375 (17) 272 52 85

Ryssianova str., 36
Ryssianova str., 36

Opening hours: Monday-Friday: 10.00 – 19.00
Saturday-Sunday: 10.00 – 18.00
Phone: +375 (17) 211 77 10

Bogdanovicha str., 78
Bogdanovicha str., 78

Opening hours: Monday-Friday: 09-00 – 20-00
Saturday-Sunday: 10.00 – 20.00

Phone: +375 (17) 292 81 34

Prityckogo str., 29, TC "Tivali"
Prityckogo str., 29, TC "Tivali"

Opening hours: Monday-Sunday: 10.00 – 21.00
Phone: +375 (17) 300 72 70

Partyzanskij ave., 150А, TC "Mомо"
Partyzanskij ave., 150А, TC "Mомо"

Opening hours: Monday-Sunday: 10.00 – 22.00
Phone: +375 (17) 221 30 40

Zhukova ave., 44, TC "OUTLETO"
Zhukova ave., 44, TC "OUTLETO"

Opening hours: Monday-Sunday: 10.00 – 22.00

Phone: +375 (17) 366 61 42

Nalibokskaya str., 1, TC "Karavan"
Nalibokskaya str., 1, TC "Karavan"

Opening hours: Monday-Sunday: 10.00 – 21.00
Phone: +375 (17) 234 08 02

Go Top